เบาหวานในเด็ก

เบาหวานในเด็ก อันตรายใกล้ตัว ที่ไม่ควรมองข้าม

เบาหวานในเด็ก อันตรายใกล้ตัว ที่ไม่ควรมองข้าม ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่เท่านั้น ที่มีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน เด็กเล็ก ๆ หรือวัยรุ่นเอง ก็มีโอกาสเป็นเบาหวานได้เช่นกัน ซึ่งหลายคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วว่า เบาหวานคือภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ส่งผลให้การทำงานของร่างกาย ไม่สามารถหลั่งสารอินซูลิน ในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อมาจัดการกับน้ำตาลได้ ความน่าสนใจคือ เบาหวานสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แม้จะเป็นเด็กเล็ก ๆ ก็ตาม

เบาหวานในเด็ก อันตรายใกล้ตัว

เบาหวานในเด็ก อันตรายใกล้ตัว

เบาหวานในเด็ก เป็นภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ โดยกลไกการทำงานของโรคเบาหวาน เกิดจากการขาดอินซูลิน หรือการทำงานบกพร่องของอินซูลิน หรือจากทั้ง 2 สาเหตุร่วมกัน ซึ่งเบาหวานในเด็ก สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทที่พบบ่อยคือ

1. เบาหวานชนิดที่ 1

โรคเบาหวานนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเด็ก ตั้งแต่อายุน้อย ส่วนมากมักไม่อ้วน ประมาณร้อยละ 95 ของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากมีการสร้างภูมิต้านทานตนเอง มาทำลายเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ไม่สามารถสร้างอินซูลินในร่างกายได้ ผู้ป่วยจึงมีระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นนั่นเอง

2. เบาหวานชนิดที่ 2

ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ป่วยที่เข้าสู่วัยรุ่นแล้ว โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ ภาวะอ้วน ปัจจัยทางพันธุกรรม อายุที่มากขึ้น หรือแม้กระทั่งเชื้อชาติ รวมไปถึงประวัติการคลอดที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อย หรือมากกว่าปกติ กลไกจากการที่ร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ร่วมกับตับอ่อนบกพร่องในการหลั่งอินซูลิน

ปัจจุบันเนื่องจากสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมการกินที่เปลี่ยนไป เช่น การนิยมรับประทานอาหาร Fast Food ร่วมกับเด็กใช้เวลาไปกับมือถือมากขึ้น ทำให้ขาดการออกกำลังกาย จึงส่งผลให้เด็กไทยเป็นโรคอ้วน และป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มากขึ้น

ลักษณะของโรคเบาหวาน

ลักษณะของเด็กที่เป็นโรคเบาหวาน

อาการของโรคเบาหวานเกิดจากการที่ ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไป น้ำตาลจึงรั่งออกมาในปัสสาวะ เด็กบางรายมีปัสสาวะรดที่นอน ทั้งที่เคยหายไปแล้ว เมื่อร่างกายเสียน้ำมาก จึงมีอาการกระหายน้ำมากผิดปกติ และถึงแม้จะมีระดับน้ำตาลสูงในเลือด แต่ร่างกายของอินซูลิน  จึงนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้ ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย กินเก่ง หิวบ่อย แต่น้ำหนักตัวลด

แต่เบาหวานชนิดที่ 2 มักพบในเด็ก และวัยรุ่นที่อ้วนหรือน้ำหนักเกิน ส่วนใหญ่มักเริ่มมีอาการในระยะที่เริ่มเป็นหนุ่มสาวแล้ว ประมาณร้อยละ 50-75 ของผู้ป่วยจะมีพ่อหรือแม่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เกือบร้อยละ 90 ของผู้ป่วยจะมีญาติใกล้ชิดเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ป่วยเด็กเบาหวานชนิดที่ 2 มักมีปื้นดำหนาที่คอ รักแร้ ขาหนีบ บางรายอาจมีการติดเชื้อราร่วมด้วย เช่น ที่ช่องคลอด ผิวหนัง ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยสังเกตว่าเด็กน้ำหนักลด

การรักษาเบาหวานในเด็ก

รักษาโรค เบาหวานในเด็ก

สำหรับการรักษาโรคเบาหวานในเด็ก แบ่งออกเป็นการรักษาตามชนิดของโรค ซึ่งถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มีวิธีเดียวคือการฉีดยาอินซูลิน ควบคู่กับการรับประทานอาหารให้เป็นสัดส่วน ให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของผู้ป่วย ร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม ส่วนการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบด้วยการดูแลเรื่องอาหาร ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการกินยา เพื่อลดน้ำตาลในเลือด แต่ถ้าการรักษาดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้ผลถึงพิจารณาให้การรักษาด้วยยาฉีดอินซูลินเพิ่มเติม

การป้องกันโรคเบาหวานในเด็ก

ปัจจุบันยังไม่ม่วิธีในการป้องกันเบาหวานชนิดที่ 1 ได้แต่ เบาหวานชนิดที่ 2 อาจจะป้องกันได้ด้วยการควบคุมน้ำหนัก ไม่ให้เกิดภาวะอ้วน โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม ร่วมด้วยกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

จะเห็นได้ว่าเบาหวาน เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ กับคนทุกเพศทุกวัย แม้จะยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็สามารถป้องกัน หรือลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน หรือแทรกซ้อนอย่างอื่นได้ ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดปริมาณน้ำตาล และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมด้วยนั่นเองค่ะ